การเขียนโครงการขอกู้เงินจากธนาคาร

ข่าวดีสำหรับน้องๆ หรือผู้อ่านในทุกเพศทุกวัยที่ต้องการที่จะเริ่มสร้างงาน สร้างอนาคตขึ้นมาด้วยสองมือ และแรงกำลังของตัวเอง สร้างตำแหน่งงานว่างของตนเองขึ้นมา ด้วยการก่อร่างสร้าง business ตั้งบริษัท startup ขึ้นมาเองในบทความนี้เรามาแนะนำกันโดยคร่าวว่า ถ้าคุณต้องการเงินไปทำธุรกิจนั้นต้องการกู้เงินจากธนาคารนั้นต้องเริ่มต้นเขียนโครงการอย่างไร

ขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดของการกู้เงินจากธนาคารคือ การเขียนโครงการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน หลักการเขียนส่วนใหญ่จะเหมือนกัน แต่จะมีรายละเอียดการทำธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป ตามประเภทธุรกิจ ซึ่งทางสถาบันการเงิน มักจะแบ่งกลุ่มลูกค้าออกตามประเภทธุรกิจที่ประกอบกิจการ ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจก่อสร้างและขนส่ง ธุรกิจสั่งสินค้าเข้า ธุรกิจส่งสินค้าออก ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจทั่วไป

เขียนโครงการกู้เงิน bank

ต่อไปคือ เคล็ดลับที่จะพิชิตใจธนาคารหรือผู้ให้กู้ ก็คือการเขียนโครงการขอกู้เงิน สำหรับผู้ที่ไม่เคยเขียนอาจจะเป็นขั้นตอนที่หนักใจ แต่จงจำไว้ว่าอนาคตของธุรกิจคุณขึ้นอยู่กับทุกบรรทัดที่จะเขียนลงในโครงการ จึงขอเสนอวิธีเขียนแบบง่ายๆ ให้นำไปใช้ได้จริง โดยขอยกตัวอย่างการเขียนโครงการขอกู้เงินของธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถนำไปเป็นตัวอย่างสำหรับธุรกิจของคุณได้

หัวข้อที่ใช้ในการเขียนโครงการขอกู้เงิน

  1. หนังสือเสนอขอกู้เงินกับสถาบันการเงิน
  2. บทสรุปของผู้บริหาร เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้น ควรทำอย่างละเอียดและรอบคอบ
  3. ภาพรวมของกิจการ อาทิ ประวัติความเป็นมาของกิจการ สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร จำนวนเงินในการลงทุน แผนผังการบริหารองค์กร ผลการดำเนินงานอดีต(ถ้ามี)
  4. วัตถุประสงค์ที่จะขอสินเชื่อ จะนำสินเชื่อที่ขอครั้งนี้ไปทำอะไร อาจจะไปซื้อที่ดิน ก่อสร้างอาคาร ซื้อเครื่องจักร เงื่อนไขที่ต้องการมีอะไรบ้าง หลักประกันที่เสนอมา รายละเอียดหลักประกัน
  5. ลักษณะและโครงสร้างธุรกิจ ว่าเป็นสินค้าและบริการอะไรบ้าง ด้านการตลาด จำหน่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศ ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพเป็นสัดส่วนเท่าใด มีระยะเวลาในการให้เครดิตกี่วัน
  6. ลักษณะของโรงงานและแผนการผลิต เช่น ที่ตั้ง เนื้อที่ดิน เจ้าของกรรมสิทธิ์ อาคาร สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักร ประสิทธิภาพของเครื่องจักรเก่า-ใหม่ แหล่งผลิต แรงงานมีจำนวนเท่าใด มีสหภาพแรงงานหรือไม่ กำลังการผลิตต่อวันเท่าใด
  7. ข้อมูลทางการเงิน เพื่อที่จะสามารถศึกษางบทางการเงิน ควรดูผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก่อน และความน่าจะมีความเป็นไปได้ในอนาคต
  8. รายละเอียดการใช้บัญชีต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์ของทางสถาบันการเงินต่างๆ นั่นก็เพื่อแสดงความจริงใจ โดยการเปิดเผยข้อมูลห้ามไม่ปิดบังใดๆ เพื่อการสามารถตรวจสอบได้ ภาคผนวก ได้แก่ ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์คู่แข่ง ระยะเวลาที่อยู่ในตลาด ส่วนแบ่งตลาด ราคา/กลยุทธ์ จุดแข็ง-จุดอ่อนของกิจการเราเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และการแบ่งส่วนตลาด

สรุปก็คือ ควรจัดทำในลักษณะรูปเล่มสะอาด สวยงาม โดยเขียนตามหัวข้อที่กล่าวมา กำหนดหัวข้อเขียน แม้ขั้นตอนจะดูยุ่งยากไปบ้าง แต่หากเขียนได้ดี ทำให้ธนาคารมองเห็นว่าธุรกิจของคุณไปได้สวย มีการเจริญเติบโต รับรองว่าการขยายกิจการของคุณจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ขอขอบคุณ ธนาคารกสิกรไทย

เทคนิคการกู้เงินยังไง ให้ผ่าน

admin